Sdělení, vzkazy, výkřiky

Jednotlivé příspěvky na našem webu komentujte přímo na příslušných stránkách.

Tohle je ovšem místo, kde můžete ventilovat své obecnější nápady. Vyjevte tady své nadšení i frustrace, stížnosti či podněty. Sdělujte tu (třináctkovému) světu své inspirativní nápady, zažehněte plamenné polemiky.

Jenom, pro lásku boží, nezapomínejte, že to mohou číst i lidé cizí.